Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 778/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 778/TTg-QHQT
V/v Hiệp định thành lập các Trung tâm văn hóa Việt Nam và Pháp và Dự án Xây dựng Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2007

 

Kính gửi:

Các Bộ: Văn hóa - Thông tin, Tài chính, Ngoại giao, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng.

 

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa - Thông tin (công văn số 67/TTr-BVHTT, ngày 9 tháng 5 năm 2007) về việc trình ký Hiệp định thành lập các Trung tâm Văn hóa Việt Nam và Pháp và phê duyệt dự án Xây dựng Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc nội dung Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp về việc thành lập và quy chế hoạt động các trung tâm văn hóa và ủy quyền Lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thông tin tiến hành đàm phán và ký kết Hiệp định nêu trên theo quy định của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế.

2. Đồng ý việc mua nhà để xây dựng Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp theo đề xuất của Bộ Văn hóa - Thông tin nêu tại công văn số 67/TTr-BVHTT, ngày 9/5/2007. Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đứng tên chủ sở  hữu.

3. Giao Bộ Văn hóa - Thông tin:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp.

- Phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất việc sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và tiến độ mua nhà.

- Phối hợp với Bộ Xây dựng đề xuất phương án xây dựng và cải tạo nhà làm Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 Các Vụ: TH, VX, KTTH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT(3). 28

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 778/TTg-QHQT ngày 19/06/2007 về việc Hiệp định thành lập các Trung tâm văn hóa Việt Nam và Pháp và Dự án Xây dựng Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.952

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.96.43