Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 777/TTg-QHQT về việc điều chỉnh danh mục và triển khai một số dự án thuộc Danh mục vay ODA Hàn Quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 777/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 777/TTg-QHQT
V/v điều chỉnh danh mục và triển khai một số dự án thuộc Danh mục vay ODA Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế,
Giao thông vận tải, Bưu chính, Viễn thông;
- Ban Cơ yếu Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Đăk Nông, Đồng Nai.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 3541/BKH-KTĐN ngày 24 tháng 5 năm 2007 về việc điều chỉnh và bổ sung thông tin Danh mục dự án vay vốn ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc giai đoạn 2006-2008, tờ trình số 2273/TTr-BKH ngày 05 tháng 4 năm 2007 về việc phê duyệt Thỏa thuận  giữa hai Chính phủ Việt Nam - Hàn Quốc về thực hiện Dự án mở rộng nhà máy nước Thiện Tân giai đoạn II; của Bộ Tài chính tại công văn số 7465/BTC-TCĐN ngày 7 tháng 6 năm 2007 về kết quả đàm phán Hiệp định vay vốn Dự án cấp nước Thiện Tân giai đoạn II với Chính phủ Hàn Quốc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt:

a) Danh mục các dự án vận động nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc giai đoạn 2006 - 2008 với những nội dung được điều chỉnh, cập nhật theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên;

b) Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Đại Hà Dân Quốc về thực hiện Dự án "Mở rộng nhà máy nước Thiện Tân giai đoạn II"; ủy quyền Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ ký Thỏa thuận với đại diện Chính phủ Hàn Quốc.

c) Kết quả đàm phán và nội dung Hiệp định vay vốn ODA cho Dự án nêu trên giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam với Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc; ủy quyền Lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký Hiệp định.

2. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục pháp lý đối ngoại về việc ủy quyền nêu trên cho các cơ quan liên quan để khai thác công việc nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Nguyễn Sinh Hùng, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Quốc Huy,
các Vụ: KTTH, KG, CN, TH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT(2). 25

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 777/TTg-QHQT về việc điều chỉnh danh mục và triển khai một số dự án thuộc Danh mục vay ODA Hàn Quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.792
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69