Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 776/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số:  776/TTg-QHQT
V/v tăng vốn và điều chỉnh cơ quan thực hiện Chương trình tín dụng ngành nước do AFD tài trợ

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3498/BKH-KTĐN ngày 23 tháng 5 năm 2007) về việc tăng vốn và điều chỉnh cơ quan thực hiện Chương trình tín dụng ngành nước do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc tăng vốn vay của AFD từ 20 triệu Euro lên 30 triệu Euro và vốn viện trợ không hoàn lại từ 1,5 triệu Euro lên 2 triệu Euro đối với dự án "Chương trình tín dụng cho ngành nước".

2. Giao Ngân hàng Phát triển Việt Nam là cơ quan thực hiện Dự án nêu trên. Vốn vay AFD được cho vay lại và viện trợ không hoàn lại được cấp phát cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện cho vay đầu tư các dự án cấp nước tại khu vực các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trong đó ưu tiên các thị trấn, thị tứ, các công trình mạng và hỗ trợ tăng cường năng lực các đơn vị vay vốn, quản lý vốn vay. Các dự án được lựa chọn đầu tư phải bảo đảm hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân trong khu vực, đồng thời trả được vốn vay cho Nhà nước.

3. Giao Ngân hàng Phát triển Việt Nam, trên cơ sở ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn thiện tài liệu dự án, tiến hành các thủ tục phê duyệt, thực hiện Dự án theo quy định hiện hành và chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả của Dự án./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, Các Vụ: CN, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 776/TTg-QHQT ngày 19/06/2007 về việc tăng vốn và điều chỉnh cơ quan thực hiện Chương trình tín dụng ngành nước do AFD tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.911

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.174.97