Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 7653/TC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Bạch Thị Minh Huyền
Ngày ban hành: 21/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7653/TC-CST
V/v: ưu đãi về thuế đối với đầu tư trong nước

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2005

Kính gửi:

Công ty Kinh doanh nhà số 3
(221B, Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 259/CT3 ngày 06/6/2005 của Công ty kinh doanh nhà số 3 (sau đây gọi tắt là Công ty) về ưu đãi thuế đối với đầu tư trong nước. Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) thì dự án đầu tư và các ngành nghề quy định tại Danh mục A phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này thì được hưởng ưu đãi đầu tư.

Dự án xây dựng nhà ở Khu đô thị mới Nghĩa Đô-Dịch vọng quận Cầu Giấy do Công ty làm chủ đầu tư là dự án thuộc Điểm 5 Mục II Danh Mục A phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP được UBND thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận ưu đãi doanh thu số 37/GP-UB ngày 20/4/2004.

Khoản 2 Điều 50 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy phép đầu tư và các cơ sở kinh doanh trong nước đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư”.

Căn cứ các quy định trên, nếu Công ty thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế theo kê khai thì tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo nội dung đã ghi trong Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. Để thực hiện ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, Công ty tự xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn, giảm và kê khai, quyết toán theo quy định hiện hành.

2. Về các ưu đãi khác:

Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi).

Bộ Tài chính thông báo để Công ty biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế Tp. Hà Nội
- Lưu VP,CST (TH,P.I)

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bạch Thị Minh Huyền

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7653/TC-CST ngày 21/06/2005 của Bộ Tài chính về ưu đãi thuế đối với đầu tư trong nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.375

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!