Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 764/BXD-KHTC về việc đầu tư dự án Nhà máy xi măng Sông Gianh giai đoạn 2 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 764/BXD-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 06/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 764/BXD-KHTC
V/v Đầu tư dự án Nhà máy xi măng
Sông Gianh giai đoạn 2

Hà nội, ngày 06 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Tổng công ty Miền Trung

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 35 CV/TCT-HĐQT ngày 16/4/2009 của Tổng công ty Miền Trung đề nghị đầu tư Nhà máy xi măng Sông Gianh, Quảng Bình giai đoạn 2; sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Quyết định số 108/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, Nhà máy xi măng Sông Gianh giai đoạn 2 thuộc dự án tiềm năng có thể huy động sản lượng xi măng sau năm 2010 khi giai đoạn 1 của nhà máy sản xuất ổn định, phát huy hết công suất thiết kế. Ngày 01/6/2007, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1166/BXD-KHTK đồng ý về nguyên tắc để Tổng công ty Miền Trung nghiên cứu đầu tư giai đoạn 2 Nhà máy xi măng Sông Gianh.

Tổng công ty Miền Trung căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6652/VPCP-CN ngày 16/11/2007, Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại văn bản số 1166/BXD-KHTK ngày 01/6/2007, Quyết định số 1405/QĐ-BXD ngày 03/12/2008 chuyển giao quyền và nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Miền Trung cho Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO, để triển khai chuẩn bị và thực hiện đầu tư Nhà máy xi măng Sông Gianh giai đoạn 2 theo quy định hiện hành, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Trong quá trình triển khai dự án, Tổng công ty cần nghiên cứu kỹ lưỡng, tận dụng triệt để cơ sở hạ tầng đã đầu tư giai đoạn trước cho giai đoạn 2, rút kinh nghiệm và có hình thức quản lý dự án một cách tốt nhất, phù hợp với quy định, nhằm giảm tối đa tổng mức đầu tư và thời gian xây dựng, tăng hiệu quả đầu tư.

Việc lựa chọn công nghệ, thiết bị và hình thành pháp nhân mới để đầu tư giai đoạn 2 Nhà máy xi măng Sông Gianh thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO và Hội đồng quản trị Tổng công ty Miền Trung./.

 

 

Nơi nhận:
-Như trên
-Bộ trưởng BXD (b/c)
-BXD: các Thứ trưởng
-UBND tỉnh Quảng Bình          
-TCTy IDICO
-Vụ VLXD
-Lưu: VP, KHTC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 764/BXD-KHTC về việc đầu tư dự án Nhà máy xi măng Sông Gianh giai đoạn 2 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


942
DMCA.com Protection Status

IP: 54.173.237.152