Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 761/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 09/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 761/VPCP-KTN
V/v đầu tư tuyến đường cứu hộ, cứu nạn Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (công văn số 6557/UBND-CN ngày 22 tháng 10 năm 2010) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8305/BKHĐT-KTNN ngày 19 tháng 11 năm 2010), Tài chính (công văn số 15852/BTC-ĐT ngày 22 tháng 11 năm 2010), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3815/BNN-TCTL ngày 18 tháng 11 năm 2010) và Giao thông vận tải (công văn số 231/BGTVT-KHĐT ngày 17 tháng 01 năm 2011) về chủ trương triển khai và bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương và các nguồn vốn khác để đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn từ Thanh Lâm (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) đi Sơn Tiến (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đầu tư tuyến đường cứu hộ, cứu nạn nêu trên. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo hoàn tất thủ tục đầu tư dự án theo quy định và phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ như ý kiến chỉ đạo tại công văn số 2348/TTg-KTN ngày 24 tháng 12 năm 2010.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng,
 Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4), C23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 761/VPCP-KTN ngày 09/02/2011 về đầu tư tuyến đường cứu hộ, cứu nạn Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.169

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!