Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 759/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục dự án của tỉnh Nghệ An do Luxembourg tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 759/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 21/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 759/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án của tỉnh Nghệ An do Luxembourg tài trợ

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3229/BKH-KTĐN, ngày 06 tháng 5 năm 2008) về việc phê duyệt danh mục dự án do Chính phủ Luxembourg tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án "Phát triển nông thôn miền Tây Nghệ An (giai đoạn III)" do Chính phủ Đại Công quốc Luxembourg viện trợ không hoàn lại với các nội dung được nêu tại công văn trên.

Tổng ngân sách của Dự án là 6.350.000 Euro, trong đó Chính phủ Đại Công quốc Luxembourg viện trợ không hoàn lại 6.000.000 Euro và vốn viện trợ này được cấp phát từ ngân sách nhà nước để Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện Dự án. Vốn đối ứng 350.000 Euro do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tự cân đối trong ngân sách hàng năm của tỉnh.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các cơ quan nêu tại công văn trên, hoàn thiện nội dung, thẩm định phê duyệt và chỉ đạo thực hiện Dự án đạt hiệu quả theo Quy định tại Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: TH, KTN, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 759/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục dự án của tỉnh Nghệ An do Luxembourg tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.965
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238