Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 75/CP-QHQT về việc Tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án Thoát nước thành phố Hồ Chí Minh do Chính phủ ban hành

Số hiệu: 75/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Mạnh Cầm
Ngày ban hành: 24/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 75/CP-QHQT
V/v: Tiếp nhận HTKT cho Dự án Thoát nước TP Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2000

 

Kính gửi:

- UBND thành phố Hồ Chí Minh,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của UBND thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 5276/UB-QLĐT ngày 15/12/1999) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn 272/BKH/KTĐN ngày 13/01/2000), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt Dự án Hỗ trợ kỹ thuật "Hỗ trợ thiết kế chi tiết dự án Thoát nước thành phố Hồ Chí Minh" (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè) trị giá 669.240 USD, gồm 608.400 USD viện trợ không hoàn lại từ qũy PHRD của Chính phủ Nhật Bản ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (WB), và 60.840 USD vốn đối ứng từ nguồn ngân sách thành phố Hồ Chí Minh.

- Đồng ý UBND thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận và thực hiện Dự án Hỗ trợ kỹ thuật trên. Trong qúa trình thực hiện, UBND thành phố Hồ Chí Minh cần chú ý các ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại công văn số 272 BKH/KTĐN ngày 13/01/2000.

- Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký kết với WB Hiệp định Hỗ trợ kỹ thuật nói trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Các PTT Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Mạnh Cầm,
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Tôn, Vụ CN, TTTTBC,
- Lưu: QHQT (3b), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Mạnh Cầm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 75/CP-QHQT về việc Tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án Thoát nước thành phố Hồ Chí Minh do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.851
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.36.60