Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 75/BXD-KTXD về việc đề nghị chuẩn bị báo cáo do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 75/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 11/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 75/BXD-KTXD
V/v: Đề nghị chuẩn bị báo cáo

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi : Ban quản lý dự án Mỹ Thuận

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3577/VPCP-QHQT ngày 29/6/2007 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 883/2008/QĐ-BKH ngày 14/7/2008 về việc ban hành Kế hoạch hành động cải thiện tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA thời kỳ 2008-2009. Theo nội dung của Quyết định này, Bộ Xây dựng được giao chủ trì nghiên cứu, rà soát, đánh giá, xác định những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện các quy định về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ, để từng bước tiếp cận và phù hợp hơn với thông lệ quốc tế. Ngày 23/3/2009, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số 294/QĐ-BXD thành lập tổ công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động theo Quyết định 883/2008/QĐ-BKH .

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động này, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng (do lãnh đạo Vụ Kinh tế Xây dựng làm Trưởng đoàn) sẽ tới làm việc tại Ban quản lý dự án Mỹ Thuận vào 8h30 sáng thứ Bảy ngày 16/5/2009.

Đề nghị lãnh đạo Ban quản lý chỉ đạo các phòng, ban chức năng chuẩn bị báo cáo trước bằng văn bản để buổi làm việc có hiệu quả (nội dung của báo cáo tập trung vào các vấn đề cơ bản như phụ lục kèm theo văn bản).

Bộ Xây dựng mong nhận được sự phối hợp, giúp đỡ của Quý Ban./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VP,Vụ KTXD(Th8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo văn bản số 75 /BXD-KTXD ngày 11/5/2009)

Nội dung cơ bản của Báo cáo việc thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, bao gồm :

1. Thực hiện vai trò quản lý về xây dựng ở Ban quản lý theo phân cấp của Nghị định gặp thuận lợi, khó khăn gì? (trong việc công bố định mức, giá vật liệu, giá nhân công, giá máy thi công; hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nghị định…).

2. Năng lực của các Chủ thể tham gia vào hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có đáp ứng theo yêu cầu của Nghị định không? Vì sao? Cần tăng cường ở khâu nào?

3. Quy trình lập tổng mức đầu tư, dự toán theo yêu cầu của Nghị định có khó khăn, trở ngại gì?

4. Việc sử dụng Suất vốn đầu tư công bố, chỉ số giá được thực hiện như thế nào? Gặp khó khăn gì?

5. Theo quy định của Nghị định thì quá trình quản lý, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng hiện nay được thực hiện ra sao? Có thuận lợi, vướng mắc gì?

6. Đánh giá hiện trạng công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban quản lý (Số liệu cụ thể về kết quả giải ngân, những vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư)?

7. Tình hình triển khai quản lý công tác đầu thầu xây dựng tại Ban quản lý?

8. Những vướng mắc, tồn tại cơ bản trong vấn đề xử lý biến động giá theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và biến động giá của các dự án sử dụng vốn ODA tại Ban quản lý?

9. Những tồn tại, bất cập khi thực hiện các quy định của Nghị định và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định tại Ban quản lý và nguyên nhân của những tồn tại đó?

10. Đề xuất những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện trong Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 99/2007/NĐ-CP .

Ghi chú :

- Những vướng mắc, bất cập khác đề nghị phản ánh chi tiết trong báo cáo.

- Trong báo cáo đề nghị làm rõ những vấn đề nêu trên theo 2 nguồn vốn :

.) Vốn Ngân sách Nhà nước (TW và địa phương)

.) Vốn ODA.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 75/BXD-KTXD về việc đề nghị chuẩn bị báo cáo do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


940
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168