Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 743/TTg-QHQT về việc dự án phát triển 20.000 ha cây cao su tại tỉnh Chămpaxắc, Lào do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 743/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 12/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 743/TTg-QHQT
V/v Dự án phát triển 20.000 ha cây cao su tại tỉnh Chămpaxắc, Lào

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Thương mại;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương;
- Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3667/BKH-TĐ&GSĐT ngày 29 tháng 5 năm 2007 về Dự án phát triển 20.000 ha cây cao su tại tỉnh Chămpaxắc (Lào) của Công ty cổ phần Cao su Dầu Tiếng Việt Lào, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cho Dự án Đầu tư phát triển 20.000 ha cây cao su tại tỉnh Chămpaxắc của Công ty cổ phần Cao su Dầu Tiếng Việt Lào. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan phía bạn Lào chỉ đạo Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng Việt Lào triển khai thực hiện Dự án đạt hiệu quả cao và đúng các quy định hiện hành của hai nước Việt Nam và Lào.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, Các Vụ: NN, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 743/TTg-QHQT về việc dự án phát triển 20.000 ha cây cao su tại tỉnh Chămpaxắc, Lào do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.891

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.29.190