Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 743/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 743/TTg-QHQT
V/v dự án MUTRAP III - do EC viện trợ không hoàn lại

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3301/BKH-KTĐN ngày 08 tháng 5 năm 2008) về dự án "Hỗ trợ thương mại đa biên" giai đoạn III ( MUTRAP III) do Ủy ban châu Âu (EC) viện trợ không hoàn lại, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án "Hỗ trợ thương mại đa biên" giai đoạn III, trị giá 10.670.000 Euro, trong đó EC viện trợ không hoàn lại là 10.000.000 Euro, vốn đối ứng trị giá tương đương 670.000 Euro, với mục tiêu, nội dung hoạt động nêu tại công văn nói trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Công Thương là cơ quan chủ quản của dự án.

2. Giao Bộ Công Thương triển khai các thủ tục tiếp theo để ký kết Hiệp định tài chính cho dự án với phía EC.

Bộ Công Thương cần phối hợp và lưu ý các kiến nghị của các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng Kế hoạch tổng thể của Dự án và tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg CP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
- Vụ TH, KTTH, TTĐT;
- Lưu: QHQT (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 743/TTg-QHQT ngày 19/05/2008 về việc dự án "Hỗ trợ thương mại đa biên" giai đoạn III (MUTRAP III) do Ủy ban châu Âu (EC) viện trợ không hoàn lại do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.047

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!