Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 742/TTg-QHQT về việc dự án giảm thất thoát nước thành phố Đà Nẵng sử dụng ORET Hà Lan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 742/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 19/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 742/TTg-QHQT
V/v dự án giảm thất thoát nước TP Đà Nẵng sử dụng ORET Hà Lan.

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2998/BKH-KTĐN ngày 28 tháng 4 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án "Giảm thất thoát nước thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1" do Chính phủ Hà Lan tài trợ theo Chương trình ORET trị giá 2.203.722 Euro". Dự án thực hiện theo cơ chế cấp phát toàn bộ vốn ODA từ ngân sách nhà nước; vốn đối ứng do chủ dự án vay một phần từ Quỹ quay vòng phát triển cấp nước-nguồn vốn Ngân hàng Thế giới (WB) và cân đối còn lại từ vốn khấu hao của công ty.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi công hàm chính thức đề nghị Chính phủ Hà Lan tài trợ cho dự án.

3. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng lưu ý các khuyến nghị trong công văn nêu trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoàn thiện nội dung văn kiện dự án và trình phê duyệt theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng và quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc, Vụ KTN, Vụ TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 742/TTg-QHQT về việc dự án giảm thất thoát nước thành phố Đà Nẵng sử dụng ORET Hà Lan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.794
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74