Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 738/TTg-KTN về việc chỉ định thầu các gói thầu thuộc các dự án của thành phố Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 738/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 15/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 738/TTg-KTN
V/v chỉ định thầu các gói thầu thuộc các dự án của thành phố Cần Thơ

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (văn bản số 1652/UBND-KT ngày 14 tháng 4 năm 2009); ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2876/BKH-QLĐT ngày 27 tháng 4 năm 2009) về việc chỉ định thầu một số công trình cấp bách; Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý về nguyên tắc, cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu thực hiện gói thầu Xây lắp hạng mục hệ thống xử lý nước rò rỉ 250 m3/ngày đêm thuộc Dự án đầu tư xây dựng bãi xử lý chất thải rắn Tân Long và di dời bãi rác Đông Thạnh. Đối với gói thầu Xây lắp và thiết bị thuộc Dự án Bệnh viện đa khoa huyện Thốt Nốt, đồng ý về nguyên tắc áp dụng chỉ định thầu với điều kiện Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ bố trí đủ vốn cho gói thầu này trong năm 2009 như ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo thực hiện việc chỉ định thầu theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Bộ KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý;
- Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 738/TTg-KTN về việc chỉ định thầu các gói thầu thuộc các dự án của thành phố Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


952
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122