Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 736/TTg-KTN về việc chỉ định thầu tư vấn và thi công Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A (đoạn Phủ Lý – cầu Đoan Vĩ); Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 38 (đoạn Nhật Tựu – Chợ Dầu) và quốc lộ 21B (đoạn Chợ Dầu – Ba Đa) thuộc địa phận tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 736/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 15/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 736/TTg-KTN
V/v chỉ định thầu tư vấn và thi công Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A (đoạn Phủ Lý – cầu Đoan Vĩ); Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 38 (đoạn Nhật Tựu – Chợ Dầu) và quốc lộ 21B (đoạn Chợ Dầu – Ba Đa) thuộc địa phận tỉnh Hà Nam

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 2010/BGTVT-CQLXD ngày 02 tháng 4 năm 2009); ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2965/BKH-QLĐT ngày 28 tháng 4 năm 2009) về việc chỉ định thầu tư vấn và thi công Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A (đoạn Phủ Lý – cầu Đoan Vĩ); Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 38 (đoạn Nhật Tựu – Chợ Dầu) và quốc lộ 21B (đoạn Chợ Dầu – Ba Đa) thuộc địa phận tỉnh Hà Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu tư vấn và thi công Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A (đoạn Phủ Lý – cầu Đoan Vĩ), Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 38 (đoạn Nhật Tựu – Chợ Dầu) và Dự án quốc lộ 21B (đoạn Chợ Dầu – Ba Đa) thuộc địa phận tỉnh Hà Nam.

2. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo thực hiện việc chỉ định thầu theo đúng quy định của pháp luật và bố trí đủ vốn để hoàn thành các dự án nêu trên đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, cổng TTĐT, các Vụ KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 736/TTg-KTN về việc chỉ định thầu tư vấn và thi công Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A (đoạn Phủ Lý – cầu Đoan Vĩ); Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 38 (đoạn Nhật Tựu – Chợ Dầu) và quốc lộ 21B (đoạn Chợ Dầu – Ba Đa) thuộc địa phận tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.121
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.13.175