Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 735/TTg-KTN về việc danh mục các dự án trọng điểm, cấp bách của thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng hình thức chỉ định thầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 735/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 14/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 735/TTg-KTN
V/v danh mục các dự án trọng điểm, cấp bách của thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng hình thức chỉ định thầu

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 1283/UBND-ĐTMT ngày 30 tháng 3 năm 2009, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2988/BKH-QLĐT ngày 29 tháng 4 năm 2009 về Danh mục các dự án trọng điểm, cấp bách đề nghị chỉ định thầu của thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Cho phép Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện việc chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc các dự án sau:

1. Dự án cải tạo kênh Ba Bò:

+ Gói thầu xây dựng hồ điều tiết và đoạn 1 của tuyến kênh chính;

+ Gói thầu xây dựng đoạn 2 và đoạn 3 của tuyến kênh chính;

+ Gói thầu xây dựng tuyến kênh nhánh.

2. Dự án đầu tư các loại động vật mới cho Thảo Cầm Viên Sài Gòn:

+ Gói thầu cung cấp một cặp cọp trắng.

3. Dự án sửa chữa trang, thiết bị Nhà thi đấu Tân Bình:

+ Gói thầu xây lắp, thiết bị.

4. Dự án sửa chữa trang, thiết bị Nhà thi đấu Vân Đồn:

+ Gói thầu xây lắp, thiết bị.

5. Dự án sửa chữa trang thiết bị Nhà thi đấu Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh:

+ Gói thầu xây lắp, thiết bị.

6. Dự án sửa chữa trang, thiết bị Nhà thi đấu thể dục thể thao Phan Đăng Lưu:

+ Gói thầu xây lắp, thiết bị.

7. Dự án xây dựng tỉnh lộ 6 (tuyến tránh trường bắn):

+ Gói thầu xây lắp.

8. Dự án sửa chữa nâng cấp đường Trung An - Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi:

+ Gói thầu xây lắp hạng mục cầu.

9. Dự án xây dựng mới khu giảng đường Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ y tế thành phố Hồ Chí Minh:

+ Gói thầu mua sắm bàn ghế và trang thiết bị giảng dạy.

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan tổ chức thực hiện theo các quy định hiện hành, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTgCP;
- Các Bộ: TC, XD, VHTT&DL, GTVT, YT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (5)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 735/TTg-KTN về việc danh mục các dự án trọng điểm, cấp bách của thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng hình thức chỉ định thầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


824
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116