Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 73/TCHQ-TXNK năm 2015 về vướng mắc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu trong Danh mục miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 73/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 07/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 73/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc miễn thuế hàng hóa NK trong Danh mục miễn thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

Trả lời công văn số 1761/HQĐT-NV ngày 03/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp báo cáo vướng mắc thực hiện miễn thuế nhập khẩu 04 dàn máy lạnh chuyên dùng cho xe đông lạnh phục vụ dự án khuyến khích đầu tư, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 6 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 thì: “Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I hoặc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm:

a. Thiết bị, máy móc;

b. Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy;

c. Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc; phương tiện vận tải chuyên dùng quy định tại điểm a và điểm b khoản này ...”

Trường hợp của Công ty CP Thủy hải sản An Phú nếu có dự án “Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu” đầu tư vào lĩnh vực hoặc địa bàn khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I hoặc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nhập khẩu riêng 04 chiếc máy hệ thống làm lạnh theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đã đăng ký với cơ quan hải quan để gắn vào các xe tải chuyên dùng (xe tải chuyên dùng không nhập khẩu cùng với máy làm lạnh mà Công ty mua lại xe cũ trong nước) tạo tài sản cố định phục vụ cho dự án khuyến khích đầu tư nêu trên và phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực đầu tư, mục tiêu, quy mô của dự án thì thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm a, khoản 6 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CS (03b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 73/TCHQ-TXNK năm 2015 về vướng mắc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu trong Danh mục miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.560

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250