Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 721/VPCP-KTN về việc điều chuyển vốn dự án xây dựng kè chống sạt lở cấp bách bờ sông Đà do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 721/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 05/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 721/VPCP-KTN
V/v điều chuyển vốn dự án xây dựng kè chống sạt lở cấp bách bờ sông Đà

Hà Nội, ngày 5 tháng 2 năm 2009

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình (công văn số 95/BC-UBND ngày 3/11/2008), ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 14972 BTC-ĐT ngày 9/12/2008) về tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình kè chống sạt lở vùng hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình giai đoạn I, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình điều chuyển vốn từ công trình kè chống sạt lở cấp bách bờ sông Đà đoạn xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn sang dự án kè bờ sông Đà phường Đồng Tiến và xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình để tập trung hoàn thành công trình, không được điều chuyển vốn cho các dự án khác. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm báo cáo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cụ thể về số vốn điều chuyển nêu trên để theo dõi, quản lý theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng,
 Các Vụ: KTTH, ĐP, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN(3)

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 721/VPCP-KTN về việc điều chuyển vốn dự án xây dựng kè chống sạt lở cấp bách bờ sông Đà do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.779

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40