Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 714/TTg-KTN về việc chỉ định thầu các gói thầu thuộc 12 dự án của tỉnh Khánh Hòa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 714/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 12/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 714/TTg-KTN
V/v chỉ định thầu các gói thầu thuộc 12 dự án của tỉnh Khánh Hòa

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (văn bản số 1668/TTr-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2009); ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2946/BKH-QLĐT ngày 28 tháng 4 năm 2009) về việc chỉ định thầu các gói thầu thuộc 12 dự án của tỉnh Khánh Hòa; Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý về nguyên tắc, cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu thực hiện các gói thầu xây lắp thuộc các Dự án: Sửa chữa, nâng cấp đập dâng Suối Dầu; Hệ thống thoát nước mưa khu vực Nam Hòn Khô; Khu neo đậu thuyền tránh trú bão xã Ninh Hải, huyện Ninh Hòa như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo thực hiện việc chỉ định thầu theo đúng quy định hiện hành và chịu trách nhiệm toàn diện việc triển khai thực hiện, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không để xẩy ra thất thoát, lãng phí.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Bộ KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý
- Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 714/TTg-KTN về việc chỉ định thầu các gói thầu thuộc 12 dự án của tỉnh Khánh Hòa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


826
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.9.6