Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 7112/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 06/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7112/VPCP-KTTH
V/v xử lý kiến nghị của UBND TP Cần Thơ về dự án chợ đầu mối chuyên doanh lúa gạo

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ

 

Ngày 05 tháng 11 năm 2007, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ có thư gửi Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tại công văn số 3765/UBND-KT ngày 08 tháng 8 năm 2007 về việc giao Dự án Chợ đầu mối chuyên doanh lúa gạo cấp khu vực cho Trung tâm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp huyện Thốt Nốt.

Ngày 28 tháng 11 năm 2007, Bộ Công Thương có công văn số 3443/BCT-TTTN báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc này như sau:

Sau khi nhận được công văn số 3765/UBND-KT của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nói trên, ngày 28 tháng 08 năm 2007, Bộ Công Thương đã có công văn số 0561/BCT-TTTN trả lời Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ theo hướng Bộ Công Thương ủng hộ các chủ trương, giải pháp của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng chợ đầu mối nói trên, bảo đảm hiệu quả đầu tư và bảo đảm hiệu quả hoạt động khi công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng (xin gửi kèm theo công văn số 0561/BCT-TTTN).

Văn phòng Chính phủ đã báo cáo và được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý với phương án xử lý của Bộ Công Thương và của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Xin thông báo để Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ biết, tiếp tục kiểm tra, giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Công Thương;
- UBND Thành phố Cần Thơ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
Website CP, các Vụ: TH, V.III, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3). 15

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7112/VPCP-KTTH ngày 06/12/2007 về việc xử lý kiến nghị của UBND TP. Cần Thơ về dự án chợ đầu mối chuyên doanh lúa gạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.367

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!