Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 71/TTg-KTN về đầu tư xây dựng các tuyến đường kết nối khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn quận Hà Đông, thành phố Hà Nội theo hình thức BT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 71/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 13/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 71/TTg-KTN
V/v đầu tư xây dựng các tuyến đường kết nối khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn quận Hà Đông, thành phố Hà Nội theo hình thức BT

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 11986/UBND-KH&ĐT ngày 16 tháng 12 năm 2009), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 10067/BKH-GS&TĐĐT ngày 31 tháng 12 năm 2009), Bộ Tài chính công văn số 18465/BTC-ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2009), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 9216/BGTVT-KHDT ngày 30 tháng 12 năm 2009), Bộ Xây dựng (công văn số 2857/BXD-HĐXD ngày 31 tháng 12 năm 2009) về việc đầu tư xây dựng các tuyến đường kết nối khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn quận Hà Đông, thành phố Hà Nội theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng 07 tuyến đường kết nối khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn quận Hà Đông, thành phố Hà Nội theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.

2. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt hồ sơ Đề xuất dự án theo thẩm quyền đảm bảo quyền lợi của Nhà nước và của Nhà đầu tư, phù hợp với quy hoạch có liên quan; chịu trách nhiệm quyết định lựa chọn Nhà đầu tư đủ năng lực thực hiện Dự án theo quy định hiện hành./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
 PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 71/TTg-KTN về đầu tư xây dựng các tuyến đường kết nối khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn quận Hà Đông, thành phố Hà Nội theo hình thức BT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.288
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.23.35