Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 707/VPCP-KTN thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng quốc lộ 51 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 707/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 29/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 707/VPCP-KTN
V/v thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng quốc lộ 51

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

 

Xét đề nghị của Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (công văn số 01/BC-CT ngày 08 tháng 01 năm 2010) về việc báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng quốc lộ 51, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiểu dự án giải phóng mặt bằng; chỉ đạo Chủ đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi thi công Dự án mở rộng quốc lộ 51 khẩn trương di dời và gia cố để không ảnh hưởng đến tiến độ thi công Dự án. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xem xét phương án đề xuất của Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để sớm triển khai đầu tư xây dựng khu tái định cư, kịp tiến độ bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: GTVT, Tài chính;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng lý, các Vụ: KTTH, TKBT, Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 707/VPCP-KTN thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng quốc lộ 51 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.738
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76