Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 707/BXD-VLXD về việc chủ trương đầu tư dự án xi măng Nam Đông, Thừa Thiên Huế do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 707/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 24/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 707/BXD-VLXD
V/v chủ trương đầu tư dự án XM Nam Đông, Thừa Thiên Huế

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi : Thủ tướng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1558/UBND- KH ngày 14/4/2009 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, đề nghị Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xi măng Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, công suất 5.000 tấn clinker/ngày. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

Dự án nhà máy xi măng Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế là dự án tiềm năng (mục E) thuộc danh mục các dự án đầu tư của Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 108/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005. Trong Quyết định nêu trên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ quản lý ngành thoả thuận địa điểm, quy mô công suất và tiến độ đầu tư đối với các dự án thuộc danh mục tiềm năng, trước khi chủ đầu tư tiến hành triển khai xây dựng.

Căn cứ đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tại công văn số 4860/UBND-NCCS ngày 5/11/2007, thực hiện chức năng được Thủ tướng Chính phủ giao tại quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển xi măng, sau khi xem xét điều kiện đầu tư như địa điểm xây dựng nhà máy, quy mô công suất và tiến độ triển khai thực hiện, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2493/BXD-VLXD ngày 22/11/2007 thoả thuận chủ trương đầu tư dự án xi măng Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, địa điểm nhà máy đặt tại xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông với công suất 5.000 tấn clinker/ngày và giao chủ đầu tư tính toán kỹ để quyết định thời điểm đầu tư hợp lý trên cơ sở cân đối cung cầu xi măng khu vực miền Trung, miền Nam. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp Giấy phép thăm dò nguồn nguyên liệu đá vôi, đất sét và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; Bộ Xây dựng đã thẩm định thiết kế cơ sở dự án và ngày 21/3/2009 Chủ đầu tư đã chính thức khởi công xây dựng nhà máy.

Như vậy, Bộ Xây dựng thấy rằng dự án xi măng Nam Đông đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và không cần thêm văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về thủ tục bảo lãnh vay vốn nước ngoài, Bộ Xây dựng kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, tạo điều kiện cho Chủ đầu tư dự án xi măng Nam Đông triển khai dự án theo tiến độ./.

 

 

Nơi nhận
- Như trên
- Bộ Tài chính
- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
- Lưu: VP, VLXD

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 707/BXD-VLXD về việc chủ trương đầu tư dự án xi măng Nam Đông, Thừa Thiên Huế do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.019
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41