Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về tình hình đầu tư xây dựng các doanh nghiệp của Đảng

Số hiệu: 706-TT/LB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Tài chính-Quản trị Trung ương, Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Tâm
Ngày ban hành: 29/10/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN TÀI CHÍNH-QUẢN TRỊ TRUNG ƯƠNG; BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 706-TT/LB
V/v tình hình đầu tư xây dựng các doanh nghiệp của đảng

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 1996

 

CÔNG VĂN

CỦA BAN TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ TRUNG ƯƠNG - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 706/TT-LB NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 1996 VỀ VIỆC TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC DOANH NGHIỆP CỦA ĐẢNG

Kính gửi:
Đồng kính gửi

- Các tỉnh uỷ, thành uỷ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và phân tích hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản của các doanh nghiệp làm kinh tế xây dựng ngân sách Đảng trong những năm qua và kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Thường vụ Bộ Chính trị cho chủ trương trong thời gian tới, nhằm tăng cường công tác quản lý và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Ban Tài chính - Quản trị Trung ương và Bộ Tài chính đã họp bàn thống nhất đề nghị các tỉnh uỷ, thành uỷ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp triển khai một số việc như sau:

1. Chỉ đạo các doanh nghiệp của Đảng trên địa bàn (gồm cả doanh nghiệp trực thuộc trung ương và địa phương) đánh giá tình hình và kết quả đầu tư xây dựng cơ bản từ năm 1992, đồng thời phân tích cơ cấu nguồn vốn đầu tư, nhu cầu vốn tiếp tục đầu tư để Nhà nước có căn cứ tạo điều kiện về nguồn vốn cho các doanh nghiệp phát triển (theo nội dung các chỉ tiêu trong mẫu báo cáo đính kèm). Báo cáo gửi về Ban Tài chính - Quản trị và Cục Đầu tư và phát triển tỉnh, thành phố.

2. Giao cho Ban Tài chính - Quản trị tỉnh, thành phố chủ trì phối hợp với Cục Đầu tư và phát triển kiểm tra, phân tích, đánh giá việc chấp hành các quy định về đầu tư xây dựng cơ bản; hiệu quả của các dự án đầu tư và tổng hợp tình hình đầu tư của các doanh nghiệp của Đảng trên địa bàn, đồng thời có kiến nghị cụ thể việc xử lý nguồn vốn tiếp tục đầu tư đối với từng dự án.

3. Đề nghị các tỉnh, thành phố triển khai nhanh và báo cáo về Ban Tài chính - Quản trị Trung ương và Bộ Tài chính trước ngày 10 tháng 11 năm 1996, để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Thường vụ Bộ Chính trị cho chủ trương về các dự án đang đầu tư dở dang. Đối với các dự án đầu tư chưa triển khai hãy chờ khi giải quyết được nguồn vốn hãy làm.

 Nguyễn Sinh Hùng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Tâm

(Đã ký)

 


TỈNH, THÀNH PHỐ...

MẪU BÁO CÁO

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về tình hình đầu tư xây dựng các doanh nghiệp của Đảng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.115
DMCA.com Protection Status