Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 7055/BKHĐT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Bùi Quang Vinh
Ngày ban hành: 17/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7055/BKHĐT-ĐTNN
V/v yêu cầu các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài báo cáo tình hình vay vốn tại các tổ chức tín dụng hoạt động tại VN

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vay vốn của các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam nhưng hoạt động không hiệu quả, phải ngừng hoạt động, có trường hợp, nhà đầu tư nước ngoài đã bỏ trốn đã gây ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng, cũng như môi trường đầu tư tại Việt Nam. Trong bối cảnh Chính phủ đang chỉ đạo rất sâu sát và quyết liệt việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 trong đó có nội dung phải quản lý chặt chẽ về ngoại hối và tiền tệ; đồng thời, ngày 19/9/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 1617/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới. Một trong những giải pháp được đề ra là nâng cao hiệu quả công tác quản lý dòng vốn đầu tư nước ngoài (chuyển vốn vào Việt Nam, vay, trả nợ nước ngoài, vay các tổ chức tín dụng trong nước của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

Từ thực tiễn nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu Kinh tế, Khu Công nghiệp, Khu Công nghệ cao và các đầu mối tham mưu cấp, quản lý Giấy chứng nhận đầu tư) thực hiện một số công việc sau:

1. Tổ chức rà soát, kiểm tra tình hình hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có vay vốn của ngân hàng thương mại trong nước. Đồng thời, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật hoặc không có khả năng triển khai, thông báo ngay cho Ngân hàng thương mại có biện pháp thu hồi các khoản cho vay.

2. Có văn bản yêu cầu các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn báo cáo tình hình vay vốn từ các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam (bao gồm cả vốn vay từ các tổ chức tín dụng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam) theo Mẫu được ban hành tại Phụ lục kèm theo công văn này.

3. Tổng hợp tình hình vay vốn của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tại các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 11 năm 2011 để phối hợp với các Bộ ngành liên quan rà soát, kiểm tra và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp Quý Cơ quan./.

(Ghi chú:

- File mẫu báo cáo có thể download trực tiếp tại địa chỉ: http://fia.mpi.gov.vn

- Để thuận lợi cho việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ, File tổng hợp tình hình của Quý Cơ quan xin gửi vào E-mail: Nguyenphuongthao.hn@gmail.com

- Đầu mối liên hệ: Đ/c Nguyễn Phương Thảo, Phòng Đầu tư nước ngoài, Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. ĐT: 04.37343760).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước;
- Sở KH&ĐT và Ban QL các KKT, KCN, KCX, KCNC các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Vụ Quản lý các Khu Kinh tế;
- Lưu: VP, Cục ĐTNN.

BỘ TRƯỞNG
Bùi Quang Vinh

 


BIỂU MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CHUYỂN VỐN VÀ VAY VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP ĐTNN

(Kèm theo công văn số 7055/BKHĐT-ĐTNN ngày 17 / 10 /2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TT

Tên Doanh nghiệp

Tên (các)Dự án (nếu có)

Tổng vốn đầu tư đăng ký

Vốn đầu tư lũy kế đã đưa vào thực hiện

Tên tổ chức cấp tín dụng

Tình trạng hoạt động

Vốn chủ sở hữu

Vốn vay

Đã góp

Chưa góp

Vay trong nước

Vay nước ngoài

1.

Công ty.......

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

2.

Công ty.......

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

3.

Công ty.......

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

Công ty.......

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Đơn vị tính: đồng Việt Nam; trường hợp trong Hợp đồng vay bằng đô la Mỹ hoặc ngoại tệ khác thì quy đổi thành đồng Việt Nam.

2. Phần nội dung “Tên tổ chức cấp tín dụng”: ghi rõ tên, trụ sở của tổ chức cấp tín dụng.

3. Phần nội dung “Tình trạng hoạt động”: nêu rõ hiện trạng hoạt động đang gặp khó khăn thua lỗ, đang có hiệu quả, thu được lợi nhuận,.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7055/BKHĐT-ĐTNN ngày 17/10/2011 yêu cầu Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài báo cáo tình hình vay vốn tại tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.792

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!