Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 691/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 691/CP-QHQT
V/v đàm phán Chương trình PRCS 3 vay vốn WB

 Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 501/NHNN-HTQT2 ngày 18 tháng 05 năm 2004) về việc đàm phán Chương trình Tín dụng hỗ trợ giảm nghèo - PRCS 3 vay vốn Ngân hàng Thế giới WB. Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung dự thảo “Khung Chính sách” là cơ sở cho việc đàm phán khoản vay và thực hiện Chương trình Tín dụng hỗ trợ giảm nghèo PRCS 3 vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).

2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng các Bộ, cơ quan liên quan trao đổi và thống nhất với Ngân hàng Thế giới (WB) và các Nhà tài trợ quốc tế về nội dung các “Điều kiện khởi động cho Chương trình PRCS 4”, trong đàm phán cần cân nhắc kỹ tính khả thi của các hành động cụ thể.

3. Đồng ý thành lập Đoàn đàm phán liên ngành do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Trưởng đoàn để đàm phán với Ngân hàng Thế giới về Hiệp định tín dụng phát triển và các văn bản liên quan cho khoản tín dụng PRSC3 tại Hà Nội vào cuối tháng 5 năm 2004.

Thành phần Đoàn đàm phán liên ngành bao gồm đại diện của các cơ quan: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao, Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công nghiệp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Cục thống kê, Thanh tra Nhà nước, Viện Khoa học Xã hội, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp và mời đại diện Ban Kinh tế Trung ương tham gia.

Mọi chi phí phát sinh liên quan đến đàm phán do Ngân hàng Nhà nước bố trí và tính vào chi phí nghiệp vụ.

4. Uỷ quyền đồng chí Nguyễn Khắc Kế, Phóng Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam, làm Trưởng đoàn đàm phán với Ngân hàng Thế giới về Hiệp định tín dụng phát triển và các văn bản liên quan cho khoản tín dụng PRSC 3 mà Thủ tướng Chính phủ không cần phê duyệt lại các văn bản đã đàm phán và giao Bộ Ngoại giao ra văn bản thông báo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thế giới về uỷ quyền của Chính phủ.

5. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hoàn tất thủ tục pháp luật cho đàm phán.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 691/CP-QHQT ngày 21/05/2004 ngày 21/05/2004 của Chính phủ về việc đàm phán Chương trình PRCS 3 vay vốn WB

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.255

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!