Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6907/VPCP-KTN về đầu tư xây dựng đấu nối giữa tuyến đường bộ với hệ thống đường tuần tra biên giới, tỉnh Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6907/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 30/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6907/VPCP-KTN
V/v đầu tư xây dựng đấu nối giữa các tuyến đường bộ với hệ thống đường tuần tra biên giới, tỉnh Lạng Sơn

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2011); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4849/BKHĐT-QPAN ngày 25 tháng 7 năm 2011), Giao thông vận tải (công văn số 4191/BGTVT-KHĐT ngày 13 tháng 7 năm 2011), Tài chính (công văn số 10054/BTC-ĐT ngày 29 tháng 7 năm 2011) và Quốc phòng (công văn số 2076/BQP-TM ngày 12 tháng 8 năm 2011) về việc đầu tư xây dựng đấu nối các tuyến đường bộ với hệ thống đường tuần tra biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-2015, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc đồng ý đầu tư xây dựng các tuyến đường đấu nối các tuyến đường bộ với hệ thống đường tuần tra biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-2015 như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại công văn nêu trên. Trước mắt Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo việc rà soát, sắp xếp thứ tự dự án ưu tiên, chủ động sử dụng vốn Trung ương đã hỗ trợ, ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng các tuyến đường tỉnh, đường huyện đấu nối với hệ thống đường tuần tra biên giới trên địa bàn tỉnh. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, đề xuất nguồn vốn và mức hỗ trợ cho Tỉnh khi có nguồn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4), C 20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6907/VPCP-KTN về đầu tư xây dựng đấu nối giữa tuyến đường bộ với hệ thống đường tuần tra biên giới, tỉnh Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.666
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.249.15