Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 688/TCHQ-TXNK về chấm dứt hoạt động trước thời hạn dự án "Nhà máy sản xuất cửa nhựa - cửa nhôm" do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 688/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 17/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 688/TCHQ-TXNK
V/v Chấm dứt hoạt động

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được thông báo số 59/TB-BQL ngày 09/2/2012 của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên về việc chấm dứt hoạt động trước thời hạn dự án "Nhà máy sản xuất cửa nhựa - cửa nhôm" tại KCN Phố Nối A của Công ty cổ phần cửa Hoà Phát; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Quản lý thuế, Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thực hiện thì đối với dự án đã chấm dứt hoạt động trước thời hạn, có Giấy chứng nhận đầu tư đã thu hồi Dự án " Nhà máy sản xuất cửa nhựa - cửa nhôm" của Công ty cổ phần cửa Hoà Phát địa điểm tại Lô đất 2, Khu A, khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên; Giấy chứng nhận đầu tư số 05221000133 cấp lần đầu ngày 14/06/2011 không còn giá trị pháp lý.

1. Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

- Kiểm tra trên chứng từ, sổ sách kế toán, trên chương trình kế toán thuế XNK (KT559), trường hợp xác định Công ty còn nợ thuế và các khoản thu NSNN liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu thì thực hiện các biện pháp thu hồi nợ thuế theo quy định.

- Dừng làm thủ tục hải quan đối với Công ty theo đúng trình tự, quy định hiện hành.

2. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Định căn cứ chế độ quy định và các quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, thực hiện một số nội dung sau:

- Thu hồi danh mục hàng hoá nhập khẩu được miễn thuế đã cấp (nếu có) và thông báo cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

- Mời Công ty đến làm việc, yêu cầu báo cáo để thực hiện thu thuế đối với hàng hoá nhập khẩu đã được miễn thuế (nếu có).

- Có văn bản thông báo cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và đề nghị rà soát thực hiện thu thuế đối với hàng hoá nhập khẩu đã được miễn thuế của Công ty nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 688/TCHQ-TXNK về chấm dứt hoạt động trước thời hạn dự án "Nhà máy sản xuất cửa nhựa - cửa nhôm" do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.900
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240