Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 687/VPCP-KTN điều chỉnh danh mục 03 tuyến đường đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT thuộc tỉnh Bình Dương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 687/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 28/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 687/VPCP-KTN
V/v điều chỉnh danh mục 03 tuyến đường đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT thuộc tỉnh Bình Dương

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (công văn số 3675/UBND-KTTH ngày 01 tháng 12 năm 2009), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9993/BKH-KTĐP&LT ngày 30 tháng 12 năm 2009), Bộ Tài chính (công văn số 174/BTC-ĐT ngày 05 tháng 01 năm 2010), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 8933/BGTVT-KHĐT ngày 21 tháng 12 năm 2009) về việc điều chỉnh danh mục 03 tuyến đường đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (Hợp đồng BOT) thuộc tỉnh Bình Dương, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quyết định việc điều chỉnh danh mục 03 tuyến đường (tuyến ĐT 746, đoạn Tân Khánh - Uyên Hưng; tuyến ĐT 747B, đoạn Bình Chuẩn - Hội Nghĩa; tuyến ĐT 742, đoạn Phú Mỹ - Cổng Xanh) đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT theo thẩm quyền; triển khai thực hiện các Dự án đảm bảo đúng quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, GTVT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 687/VPCP-KTN điều chỉnh danh mục 03 tuyến đường đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT thuộc tỉnh Bình Dương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.097
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.227.202