Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6782/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thị Hồng
Ngày ban hành: 17/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6782/BNN-KH
V/v TB điều chỉnh vốn đầu tư XDCB năm 2010

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi: Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-BKH ngày 19/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2010; Thông tư số 224/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;
Căn cứ văn bản số 4307/BNN-KH ngày 25/12/2009 và số 4184/BNN-KH ngày 16/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2010 và điều chỉnh vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 446/QĐ-BNN-XD ngày 14/02/2007, số 1322/QĐ-BNN-KH ngày 14/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Dự án "Xây dựng, mở rộng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi,

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2010

1. Tên dự án: Xây dựng, mở rộng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi.

2. Địa điểm xây dựng: Hưng Yên

3. Địa điểm mở tài khoản: Hưng Yên

4. Thời gian thực hiện: năm 2008 - 2012

5. Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2010:

Đơn vị: triệu đồng

 

TDT dự án được duyệt

Vốn đã cấp từ KC đến hết KH 2009

Kế hoạch năm 2010

Kế hoạch năm 2010 điều chỉnh

Tổng số

47.100

7.894

6.000

9.000

6. Mục tiêu cụ thể kế hoạch năm 2010: Thực hiện các gói thầu số 5 (ký túc xá), số 6 (02 xưởng thực hành X1, X2), hạ tầng điện, nước và chi khác.

Thông báo này thay thế Thông báo số 842/BNN-KH ngày 28/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TC (Vụ Đầu tư);
- Kho bạc NN TW;
- Kho bạc NN Hưng Yên;
- Vụ TC, Cục QLXDCT;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6782/BNN-KH về thông báo điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngày 17/12/2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.955
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.211