Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 676/TTg-QHQT về việc bổ sung vốn cho Dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 676/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 06/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 676/TTg-QHQT
V/v Bổ sung vốn cho Dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam vay vốn của WB

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các thành phố: Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2863/BKH-KTĐN ngày 24 tháng 4 năm 2009), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung 160 triệu USD vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) cho Dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam (trong đó các tiểu dự án: Nâng cấp đô thị Nam Định bổ sung thêm 9,147 triệu USD; Nâng cấp đô thị thành phố Hải Phòng thêm 10,45 triệu USD; Nâng cấp đô thị thành phố Cần Thơ thêm 11,6 triệu USD; Nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh thêm 128,8 triệu USD). Phần vốn đối ứng cho các tiểu dự án sau khi điều chỉnh do Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố thực hiện Dự án tự bố trí.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định; Ủy ban nhân dân các thành phố: Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Cần Thơ chịu trách nhiệm phê duyệt điều chỉnh bổ sung kinh phí cho các tiểu dự án theo đúng các quy định hiện hành, bảo đảm Dự án thực hiện đúng tiến độ và hiệu quả.

3. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để báo cáo);
- PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các Vụ: TH, KTN; Cổng TTĐT;
- Lưu VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 676/TTg-QHQT về việc bổ sung vốn cho Dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


902
DMCA.com Protection Status

IP: 34.235.127.68