Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 672/TTg-KTN về việc chỉ định thầu gói thầu tư vấn khảo sát lập dự án đầu tư đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 672/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 06/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 672/TTg-KTN
V/v chỉ định thầu gói thầu tư vấn khảo sát lập dự án đầu tư đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải.

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (công văn số 2169/UBND-VP ngày 16 tháng 4 năm 2009), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2748/BKH-QLĐT ngày 22 tháng 4 năm 2009) về việc chỉ định thầu gói thầu tư vấn khảo sát lập dự án đầu tư đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu tư vấn khảo sát lập dự án đầu tư đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải. Việc chỉ định thầu được thực hiện đúng các quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH,  ĐP; TKBT;
- Lưu VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 672/TTg-KTN về việc chỉ định thầu gói thầu tư vấn khảo sát lập dự án đầu tư đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


742
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122