Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 671TCHQ/KTTT về việc hoàn thuế cho số nguyên liệu thép nhập khẩu để sản xuất đai chống nổ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 671TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 25/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 671TCHQ/KTTT
V/v: bổ sung hs hoàn thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Kim loại ORION Hà Nội
(Gia Lâm - Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số OHMC 0501.15 ngày 14/1/2005 của Công ty TNHH Kim loại ORION Hà Nội về đề nghị hoàn thuế cho số nguyên liệu thép nhập khẩu để sản xuất đai chống nổ sau đó được bán cho Công ty TNHH đèn hình ORION – HANEL để sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

- Căn cứ Quyết định số 1490 TCHQ/QĐ/KTTT ngày 18/11/2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v ban hành quy trình xét miễn thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đề nghị Công ty TNHH Kim loại ORION HANEL bổ sung đầy đủ hồ sơ xin hoàn thuế theo đúng qui định tại điểm 1b mục III Phần hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính. Toàn bộ hồ sơ nếu là bản photocopy phải có đóng dấu sao y bản chính và có chữ ký của người có trách nhiệm của Công ty. Căn cứ vào bộ hồ sơ đầy đủ của Công ty, Tổng cục Hải quan sẽ xem xét xử lý hoàn thuế nhập khẩu cho Công ty theo đúng qui định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Kim loại ORION HANEL được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC
- Lưu VP (2) , KTTT(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 671TCHQ/KTTT về việc hoàn thuế cho số nguyên liệu thép nhập khẩu để sản xuất đai chống nổ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.903
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.12.112