Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 668/TTg-KTTH về việc bổ sung vốn đầu tư công trình thủy lợi cấp bách do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 668/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 01/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:  668/TTg-KTTH
V/v bổ sung vốn đầu tư công trình thủy lợi cấp bách

Hà Nội, ngày 1  tháng 6 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2332/BKH-KTNN ngày 9/4/2007), của Bộ Tài chính (văn bản số 5797/BTC-ĐT ngày 3/5/2007) về việc bổ sung vốn đầu tư cho các công trình thủy lợi cấp bách, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước hằng năm để thực hiện dứt điểm việc đầu tư 15 dự án khôi phục, nâng cấp, chống hạn, nạo vét kênh trục, sửa chữa các công trình thủy lợi cấp bách như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

2. Cho phép ứng trước từ dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số tiền là 183 tỷ đồng; các tỉnh: Phú Thọ 45 tỷ đồng, Vĩnh Phúc 15 tỷ đồng, Ninh Bình 50 tỷ đồng, Hà Nam 31 tỷ đồng, Nam Định 9 tỷ đồng để hoàn thành dứt điểm các dự án.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tỉnh đồng bằng sông Hồng nghiên cứu, xây dựng Danh mục đầu tư các dự án thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng để bố trí sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ khi có điều kiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN Website CP, các Vụ NN, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3), 28

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 668/TTg-KTTH về việc bổ sung vốn đầu tư công trình thủy lợi cấp bách do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.935

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188