Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6648/BKHĐT-KTDV năm 2013 dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng giai đoạn II, thành phố Lạng Sơn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 6648/BKHĐT-KTDV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Văn Hiếu
Ngày ban hành: 09/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6648/BKHĐT-KTDV
V/v dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng giai đoạn II, thành phố Lạng Sơn

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Phúp đáp văn bản số 219/BC-UBND ngày 25/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương cho dự án khởi công mới năm 2014 đầu tư xây dựng công trình Công viên bờ sông Kỳ Cùng-giai đoạn II, thành phố Lạng Sơn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015, các dự án được hỗ trợ từ nguồn vốn bổ sung có mục tiêu đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch phải thuộc các nội dung: Đường giao thông từ trục chính đến khu du lịch các dự án cấp điện hạ thế phục vụ du lịch; các dự án cấp thoát nước, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường; các dự án xây dựng bến cảng du lịch, chống xói mòn cửa sông, biển, bảo vệ tôn tạo tài nguyên du lịch tại các khu du lịch.

Căn cứ các quy định trên, dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng-giai đoạn II không thuộc các nội dung được hỗ trợ từ nguồn vốn bổ sung có mục tiêu đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn biết, phối hợp./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Các Vụ: TH KTQD, KTĐP<
- Lưu: VT, KTDV, H(6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hiếu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6648/BKHĐT-KTDV năm 2013 dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng giai đoạn II, thành phố Lạng Sơn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.108
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37