Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6621/UBND-VP năm 2013 điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Số hiệu: 6621/UBND-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Ngọc Thới
Ngày ban hành: 24/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6621/UBND-VP
Về việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 24 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh;
- Các chủ đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản s 905/SXD-GĐ ngày 05/6/2013 (về việc báo cáo tình hình khảo sát mức giá nhân công thực tế trên thị trường tại các doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu); UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận không điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ kể từ ngày 01/01/2013 như hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại văn bản số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013. Việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình tiếp tục thực hiện theo quy định tại Hướng dẫn số 3250/HD-UBND ngày 07/6/2012 của UBND tỉnh (về việc điều chỉnh theo mức lương tối thiểu kể từ ngày 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ) theo như đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản nêu trên.

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn chủ đầu tư xây dựng công trình thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo đúng quy định./.

(đính kèm bản chụp văn bản số 905/SXD-GĐ ngày 05/6/2013)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, X6.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6621/UBND-VP năm 2013 điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.745
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.229.90