Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 657/TTg-KTN về việc chỉ định tổng thầu EPC các dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải cho các Khu công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 657/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 04/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 657/TTg-KTN
V/v Chỉ định tổng thầu EPC các dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải cho các KCN tại tỉnh Đồng Nai

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại các văn bản số 1164/UBND-CNN ngày 19 tháng 02 năm 2009 và số 2581/UBND-CNN ngày 08 tháng 4 năm 2009; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số 1592/BKH-QLĐT ngày 12 tháng 3 năm 2009 và số 2849/BKH-QLĐT ngày 24 tháng 4 năm 2009 về việc chỉ định tổng thầu EPC các dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải cho các khu công nghiệp và các dự án tái định cư tại tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc áp dụng hình thức chỉ định tổng thầu EPC đối với Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải tại khu công nghiệp Biên Hòa II, giai đoạn 2 công suất 4.000 m3/ngày.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo việc thực hiện chỉ định tổng thầu EPC theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả của Dự án.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai;
- Ban QL các KCN Đồng Nai;
- VPCP: BTCN, Phó Chủ nhiệm Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 657/TTg-KTN về việc chỉ định tổng thầu EPC các dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải cho các Khu công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.118
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.175.129