Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6532/BGTVT-CGĐ về việc thực hiện mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn và mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 6532/BGTVT-CGĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Ngô Thịnh Đức
Ngày ban hành: 04/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 6532/BGTVT-CGĐ
V/v: Thực hiện mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn và mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành;
- Các Sở giao thông vận tải;
- Các Ban quản lý dự án thuộc Bộ GTVT;
- Các Tổng công ty, tập đoàn kinh tế thuộc Bộ;
- Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

 

Bộ Giao thông vận tải thông báo để các cơ quan, đơn vị thực hiện những quyết định về đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1048/2008/QĐ-BKH ngày 11/8/2008 về việc ban hành mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn thay thế Quyết định số 1583/2007/QĐ-BKH ngày 24/12/2007; Quyết định số 1068/2008/QĐ-BKH ngày 15/8/2008 ban hành Mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu thay thế Quyết định số 419/2008/QĐ-BKH ngày 27/4/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ văn bản nêu trên được đăng tải trên trang Web của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ: http://dauthau.mpi.gov.vn

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án các dự án đầu tư xây dựng giao thông do Bộ GTVT quản lý, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và quy định phân cấp, ủy quyền của Bộ nghiên cứu, thực hiện các quyết định về đấu thầu đã được ban hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Các Vụ KHĐT; TC; KHCN; PC; HTQT;
- Thanh tra Bộ; VP Bộ;
- TT Tin học (để đăng tải trên trang WEB của Bộ);
- Lưu VT, CGĐ (3)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6532/BGTVT-CGĐ về việc thực hiện mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn và mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.430
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180