Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 65/BXD-HĐXD hướng dẫn thủ tục lựa chọn đối tác để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 65/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Thọ Vinh
Ngày ban hành: 16/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 65/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn thủ tục lựa chọn đối tác để triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Ngoại giao

Bộ Ngoại giao có văn bản 2007/BNG-QTTV ngày 03/6/2010 đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn lựa chọn đối tác để triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu tập thể cho cán bộ, nhân viên của Bộ Ngoại giao tại số 120 Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc việc Bộ Ngoại giao sắp xếp lại quỹ đất của Bộ, chuyển mục đích sử dụng một phần khu đất tại Dịch Vọng để đầu tư xây dựng khu tập thể cho cán bộ, nhân viên của Bộ Ngoại giao trên cơ sở quy hoạch xây dựng của thành phố Hà Nội và chấp hành đúng các quy định hiện hành tại văn bản số 367/TB-VPCP ngày 29/12/2009 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Bộ Ngoại giao.

- Do Bộ Ngoại giao không có chức năng đầu tư kinh doanh bất động sản nên phải lựa chọn nhà đầu tư để hợp tác thực hiện dự án là phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Dự án khu tập thể cho cán bộ, nhân viên của Bộ Ngoại giao tại số 120 Trần Quốc Hoàn không sử dụng vốn nhà nước nên việc lựa chọn đối tác để hợp tác đầu tư do Bộ Ngoại giao quyết định; có thể tổ chức đấu thầu hạn chế hoặc chỉ định nhà đầu tư có tư cách pháp nhân, đủ điều kiện năng lực, có kinh nghiệm theo quy định để hợp tác thực hiện dự án. Trình tự, thủ tục tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo các quy định của pháp luật có liên quan,

- Sau khi lựa chọn được đối tác hợp tác đầu tư, Bộ Ngoại giao và nhà đầu tư tổ chức lập và triển khai thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch xây dựng và các quy định hiện hành của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Bộ Ngoại giao nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Bùi Phạm Khánh (để b.c);
- Lưu: VP, HĐXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 65/BXD-HĐXD hướng dẫn thủ tục lựa chọn đối tác để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.733
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236