Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6473/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: ***
Ngày ban hành: 29/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6473/BNN-KH
V/v thông báo điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2010

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Báo Nông nghiệp Việt Nam  

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-BKH ngày 19/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2010; Quyết định số 2879/QĐ-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 2708/QĐ-BNN-XD ngày 25 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Văn phòng đại diện Báo Nông nghiệp Việt Nam tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên;
Căn cứ công văn số 258NNVN/CV ngày 24/11/2010 của Báo Nông nghiệp Việt Nam về việc xin điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2010,

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2010

1. Tên dự án: VP đại diện Báo Nông nghiệp Việt Nam tại KV miền Trung - Tây Nguyên.

2. Địa điểm XD: Phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

3. Địa điểm mở tài khoản: Sở Giao dịch, Kho bạc nhà nước Trung ương.

4. Thời gian khởi công - hoàn thành: 2010-2011.

5. Kế hoạch khối lượng thực hiện dự án năm 2010:

Đơn vị tính: triệu đồng

Cơ cấu vốn

Dự toán được duyệt

Kế hoạch 2010 đã thông báo

Kế hoạch điều chỉnh 2010

Tổng số

6.148

4.000

4.000

Vốn xây lắp

3.350

2.700

2.827

Vốn thiết bị

1.719

1.050

1.005

Quản lý dự án

117

80

80

Chi phí tư vấn + khác

412

170

88

Dự phòng

550

0

0

6. Mục tiêu kế hoạch năm 2010: Thanh toán chi phí xây lắp, QLDA, tư vấn, khác.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư);
- Sở GD Kho bạc NN TW;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6473/BNN-KH thông báo điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển ngày 29/11/2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.981

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.20.240
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!