Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 647/TTg-KTN về việc chủ trương đầu tư dự án xây dựng cao ốc văn phòng tại số 152 đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh theo hình thức hợp đồng BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 647/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 29/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 647/TTg-KTN
V/v chủ trương đầu tư dự án xây dựng cao ốc văn phòng tại số 152 đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh theo hình thức hợp đồng BOT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 827/UBND-ĐTMT ngày 04 tháng 3 năm 2009), ý kiến các Bộ: Xây dựng (công văn số 472/BXD-HĐXD ngày 25 tháng 3 năm 2009), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2001/BKH-PC ngày 26 tháng 3 năm 2009) về chủ trương đầu tư dự án xây dựng cao ốc văn phòng tại số 152 đường Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng cao ốc văn phòng tại số 152 đường Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) như đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn nêu trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 647/TTg-KTN về việc chủ trương đầu tư dự án xây dựng cao ốc văn phòng tại số 152 đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh theo hình thức hợp đồng BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


980
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.22.209