Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 646/TTg-KTN về việc chỉ định thầu tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đến trung tâm các xã chưa có đường ôtô, thành phố Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 646/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 29/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 646/TTg-KTN
V/v chỉ định thầu tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đến trung tâm các xã chưa có đường ôtô, thành phố Cần Thơ

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (công văn số 1178/UBND-KT ngày 19 tháng 3 năm 2009), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2583/BKH-QLĐT ngày 16 tháng 4 năm 2009) về việc chỉ định thầu tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đến trung tâm các xã chưa có đường ôtô, thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc và giao Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ chịu trách nhiệm, quyết định theo thẩm quyền việc chỉ định thầu công tác tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đến trung tâm các xã chưa có đường ôtô, thành phố Cần Thơ theo đúng các quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Thủ tướng Chính phủ,
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 646/TTg-KTN về việc chỉ định thầu tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đến trung tâm các xã chưa có đường ôtô, thành phố Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


971
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41