Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6435/BNN-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Ngô Anh Tuấn
Ngày ban hành: 25/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6435/BNN-TC
V/v quyết toán dự án Xử lý sạt lở tuyến đê biển Rạch Giá - Ba Hòn tỉnh Kiên Giang

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Tờ trình số 02/TTr-BQL ngày 24 tháng 5 năm 2010 của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang về việc thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án "Xử lý sạt lở tuyến đê biển Rạch Giá - Ba Hòn tỉnh Kiên Giang".

Sau khi xem xét, thẩm tra hồ sơ quyết toán gửi kèm; ngày 18 tháng 11 năm 2010 Vụ Tài chính đã tổ chức họp thông qua biên bản quyết toán dự án "Xử lý sạt lở tuyến đê biển Rạch Giá - Ba Hòn tỉnh Kiên Giang" với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang (đại diện Chủ đầu tư)

Căn cứ hồ sơ, tài liệu dự án, trên cơ sở ý kiến Tổ Chuyên gia thẩm tra quyết toán và Biên bản thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án Bộ yêu cầu:

1. Đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang - Chủ đầu tư dự án "Xử lý sạt lở tuyến đê biển Rạch Giá - Ba Hòn tỉnh Kiên Giang" xem xét kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện dự án:

a. Thực hiện dự án không sát với kế hoạch vốn giao dẫn đến kéo dài thời gian, vốn không trả lại hàng năm gây mất kế hoạch vốn.

b. Triển khai hạng mục trồng rừng mắm không bảo đảm hiệu quả, cây chết dẫn đến lãng phí vốn đầu tư.

2. Sau khi kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân, chủ đầu tư có biên bản và lập Tờ trình gửi Bộ về việc phê duyệt quyết toán dự án Xử lý sạt lở tuyến đê biển Rạch Giá - Ba Hòn tỉnh Kiên Giang theo đúng quy định tại Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

3. Thời gian thực hiện kiểm điểm trách nhiệm thực hiện dự án và gửi báo cáo về Bộ (Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão; Vụ Tài chính) trước ngày 15/12/2010.

Đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban QL các DAĐTXD chuyên ngành tỉnh Kiên Giang;
- Tổng cục Thủy lợi, Cục QLĐĐ&PCLB;
- Vụ Kế hoạch;
- Cục QLXDCT;
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
Ngô Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6435/BNN-TC ngày 25/11/2010 về quyết toán dự án xử lý sạt lở tuyến đê biển Rạch Giá - Ba Hòn tỉnh Kiên Giang do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.424

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.14
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!