Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6380/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thị Tuyết Hòa
Ngày ban hành: 23/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6380/BNN-HTQT
V/v: Rót vốn cho nhà thầu tư vấn quốc tế BRI, dự án CPIM-AFD (lần 3)

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Cơ quan phát triển Pháp (AFD)

Căn cứ Quyết định số 3130/QĐ-BNN-HTQT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 24/10/2006 phê duyệt dự án: “Tăng cường thể chế CPIM và Hỗ trợ triển khai quản lý khai thác công trình thủy lợi có sự tham gia của người dân ở Ninh Thuận và Sơn La” và giao cho Trung tâm tư vấn PIM làm chủ dự án;
Căn cứ thỏa ước số CVN 301601E được ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Cơ quan phát triển Pháp ngày 24 tháng 05 năm 2007;
Căn cứ Quyết định số 3113/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi bổ sung điều 3 Quyết định số 790/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/3/2007;
Căn cứ công văn số 87CV/TTPIM ngày 25/08/2010 của Trung tâm tư vấn PIM về việc đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi yêu cầu rót vốn sang Cơ quan Phát triển Pháp,
Căn cứ văn bản của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 14/1/2010 ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Tuyết Hòa, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế thay mặt Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký đề nghị rút vốn cho dự án “Tăng cường thể chế PIM và Hỗ trợ triển khai quản lý khai thác công trình thủy lợi có sự tham gia của người dân ở Ninh Thuận và Sơn La”;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Cơ quan phát triển Pháp (AFD) chuyển cho nhà thầu tư vấn quốc tế BRL thuộc dự án CPIM – AFD số tiền 102 404.5 Euro (Một trăm linh hai nghìn bốn trăm linh bốn phẩy năm euro). Số tiền trên chuyển vào tài khoản sau:

For foreign currency in EUROS:

Bank; NATIXIS agence de Marseille

BIC: CCBPERPP926

IBAN: FR76 3000 7530 3704 2189 0400 019

Account owner: BRL INGENIERIE 1105 AV Pierre Mendes France 30 000 Nimes FRANCE.

Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT PIM, Viện KHTL VN;
- Lưu VT, HTQT (2)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Tuyết Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6380/BNN-HTQT ngày 23/11/2010 về rót vốn cho nhà thầu tư vấn quốc tế BRI, dự án CPIM-AFD (lần 3) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.969

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!