Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 637/BGTVT-TC về việc thực hiện quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 637/BGTVT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 09/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 637/BGTVT-TC
V/v: Thực hiện quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án 6.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án Biển Đông (nay là Ban quản lý dự án 6) thì Dự án công trình Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 27 địa phận tỉnh Lâm Đồng và Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 70B đoạn Km0 – Km7+605 là dự án nhóm B do Ban quản lý dự án Biển Đông làm chủ đầu tư. Do vậy, theo quy định tại Quyết định số 06/2008/QĐ-BGTVT ngày 21/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc uỷ quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, việc thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án này thuộc thẩm quyền của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam. Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Ban quản lý dự án 6 lập quyết toán và tổng hợp hồ sơ quyết toán liên quan trình Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt theo quy định.

Yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 637/BGTVT-TC về việc thực hiện quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.952

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.238.169