Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6333/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Trang Hiếu Dũng
Ngày ban hành: 22/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6333/BNN-KH
V/v Thông báo KH vốn TPCP năm 2010 Dự án: SCNC hồ chứa nước Vực Nồi

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Quảng Bình

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010; Văn bản số 1124/TTg-KTN ngày 05/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện dự án Sửa chữa, nâng cấp cụm hồ chứa nước thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình;
Căn cứ Văn bản số 3403/BNN-KH ngày 20/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010;
Căn cứ các Quyết định số 3007/QĐ-BNN-TL ngày 23/10/2009, số 2070/QĐ-BNN-TCTL ngày 02/8/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án đầu tư Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Vực Nồi, tỉnh Quảng Bình;

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2010

1- Tên dự án                            : SCNC hồ chứa nước Vực Nồi

2- Địa điểm xây dựng                : Quảng Bình

3- Địa điểm mở tài khoản          : Quảng Bình

4- Thời gian khởi công              : 2010

5- Thời gian hoàn thành             : 2012

6- Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2010:

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung công việc

Tổng DT được duyệt

Vốn đã cấp từ KC đến hết KH 2009

Kế hoạch 2010

Tổng số:

- Xây lắp

- Chi khác

107.901

0

2.000

7- Mục tiêu kế hoạch vốn năm 2010: Thanh toán chi phí xây lắp và chi khác.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TC (Vụ Đầu tư);
- Kho bạc NNTW;
- Vụ TC, Vụ KH, TCTL;
- Kho Bạc NN tỉnh Quảng Bình;
- Sở NN&PTNT Quảng Bình;
- Lưu VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
Trang Hiếu Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6333/BNN-KH thông báo kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ ngày 22/11/2010 Dự án: sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Vực Nồi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.825

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!