Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6282/BNN-TCCB về rà soát và đề xuất điều chỉnh, bổ sung thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Dự án Hồ chứa nước Nước Trong, tỉnh Quảng Ngãi do Ban 6 làm chủ đầu tư do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 6282/BNN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Trọng Hà
Ngày ban hành: 17/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6282/BNN-TCCB
V/v rà soát và đề xuất điều chỉnh, bổ sung thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Dự án Hồ chứa nước Nước Trong, tỉnh Quảng Ngãi do Ban 6 làm chủ đầu tư.

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6 (Ban 6)

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại văn bản số 1422/XD-TC ngày 12/11/2010 Về việc kiện toàn lại Ban Chỉ đạo công trình Nước Trong và công trình Hồ Tả Trạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Giám đốc Ban 6 có trách nhiệm phối hợp với Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình rà soát các thành viên Ban Chỉ đạo Dự án Hồ chứa nước Nước Trong, tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 1373/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/5/2007 của Bộ trưởng để đề xuất điều chỉnh, bổ sung nhân sự Ban Chỉ đạo cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu quản lý và tổ chức thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Văn bản cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo Dự án Hồ chứa nước Nước Trong ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 05/12/2010.

Nhận được văn bản đề nghị Giám đốc Ban 6 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TTr Hoàng Văn Thắng (để chỉ đạo);
- UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- Các Vụ, Cục: TC, KH, KHCN, QLXDCT (cử CB lãnh đạo);
- Vụ TCCB (để T/h);  
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Vũ Trọng Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6282/BNN-TCCB về rà soát và đề xuất điều chỉnh, bổ sung thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Dự án Hồ chứa nước Nước Trong, tỉnh Quảng Ngãi do Ban 6 làm chủ đầu tư do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.739
DMCA.com Protection Status

IP: 184.73.14.222