Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6222/VPCP-KTN về việc thực hiện thí điểm Dự án xây dựng hệ thống giám sát giao thông bằng hình ảnh tuyến Pháp Vân-Cầu Giẽ (quốc lộ 1) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6222/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 22/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6222/VPCP-KTN
V/v thực hiện thí điểm Dự án xây dựng hệ thống giám sát giao thông bằng hình ảnh tuyến Pháp Vân-Cầu Giẽ (quốc lộ 1).

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tư pháp, Quốc phòng;
- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

 

Xét đề nghị của Bộ Công an (công văn số 1764 BC/BCA-C11 ngày 18/8/2008), của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Hải Châu Việt Nam (công văn số 89/2008/CV-HCVN ngày 26/8/2008), căn cứ kết luận cuộc họp với các Bộ, ngành liên quan ngày 17/9/2008 tại Cục cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt (Bộ Công an) về kết quả thực hiện thí điểm Dự án xây dựng hệ thống giám sát trật tự an toàn giao thông đường bộ bằng hình ảnh tuyến Pháp Vân-Cầu Giẽ (quốc lộ 1), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Hoan nghênh Cục Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt và Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Hải Châu Việt Nam đã chủ động xây dựng và đưa vào hoạt động Dự án đang thí điểm hệ thống giám sát trật tự an toàn giao thông đường bộ bằng hình ảnh tuyến Pháp Vân-Cầu Giẽ (quốc lộ 1). Việc áp dụng thí điểm hệ thống giám sát này bước đầu thu được kết quả tốt. Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo thực hiện thí điểm Dự án xây dựng hệ thống giám sát trật tự an toàn giao thông đường bộ bằng hình ảnh tuyến Pháp Vân-Cầu Giẽ (quốc lộ 1). Cuối tháng 12/2008, trên cơ sở tổng kết Dự án này và các dự án thí điểm khác đang triển khai ở một số địa phương, Bộ Công an xây dựng mô hình phù hợp để có thể triển khai rộng, trong đó cần xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế chuẩn hệ thống giám sát trật tự an toàn giao thông bằng hình ảnh; lựa chọn một số tuyến trên các quốc lộ 1A, 5, 51 để triển khai trước, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện.

Trên cơ sở dự án thí điểm Pháp Vân-Cầu Giẽ, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, xây dựng cơ chế xã hội hóa dự án theo hướng khuyến khích nhà đầu tư và cung cấp số liệu cho Công an, đơn vị Công an tiếp nhận số liệu thanh toán theo hợp đồng dài hạn từ nguồn chi phí thường xuyên của mình.

2. Về Đề án tăng cường và hiện đại hóa công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (Quyết định số 259/2008/QĐ-TTg ngày 4/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ): Bộ Công an lựa chọn một dự án thành phần cấp bách để làm trước; Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính bố trí kế hoạch vốn hàng năm để thực hiện.

3. Về Đề án "Tăng cường biên chế, trang thiết bị và đào tạo cho lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ" (Quyết định số 334/2005/QĐ-TTg ngày 15/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ): Bộ Công an cần chỉ đạo khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án và phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất cơ chế đặc thù để thực hiện; trước mắt thực hiện các thủ tục để giải ngân hết phần vốn đã ứng năm 2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí vốn năm 2009 để hoàn ứng năm 2008 và bố trí kế hoạch vốn năm 2009 cho Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Tổng Cục Cảnh sát;
- Cục CSGT đường bộ-đường sắt;
- Công ty TNHH Tập đoàn Hải Châu VN (BT4-BT10, khu đô thị Pháp Vân, Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội)
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Kiều Đình Thụ, các Vụ: KTTH, NC, PL, TH, TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6222/VPCP-KTN về việc thực hiện thí điểm Dự án xây dựng hệ thống giám sát giao thông bằng hình ảnh tuyến Pháp Vân-Cầu Giẽ (quốc lộ 1) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.037
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41