Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6210/BNN-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Ngô Anh Tuấn
Ngày ban hành: 12/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6210/BNN-TC
V/v kinh phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Viện Thổ nhưỡng nông hóa

Phúc đáp công văn số 340/TNNH-TCKT ngày 10/11/2010 của Viện Thổ nhưỡng nông hóa về việc xác định kinh phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án “Tăng cường trang thiết bị Phòng thí nghiệm vi sinh vật phân tử cho Viện Thổ nhưỡng nông hóa”; Vụ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về kinh phí thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

Căn cứ Thông tư 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

Tổng mức đầu tư của dự án: 4.797.000.000 đồng, trong đó chi phí thiết bị trên 51% dự án.

Dự án có kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

Kinh phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán là: 5.447.000 đồng.

(Bằng chữ: Năm triệu, bốn trăm bốn bảy nghìn đồng chẵn)

2. Chủ đầu tư làm việc với Kho bạc Nhà nước để chuyển kinh phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành về địa chỉ sau:

Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tài khoản số 934.01.015 Kho bạc Nhà nước Ba Đình - Hà Nội./.

    

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Kho bạc NN Từ Liêm - Hà Nội;
- Lưu VP, Vụ TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
Ngô Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6210/BNN-TC ngày 12/11/2010 về kinh phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.358

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!