Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6192/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 26/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6192/VPCP-KTTH
V/v: Quy hoạch phát triển các khu kinh tế

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi:    Bộ Kế hoạch và đầu tư

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7237/BKH-CLPT ngày 03 tháng 10 năm 2006 về Đề án Quy hoạch phát triển các Khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và các cơ quan khác có liên quan tiếp tục hoàn thiện Đề án quy hoạch phát triển các Khu kinh tế đến năm 2020, trình Thủ tướng Chính phủ chậm nhất trong tháng 12 năm 2006, trong đó cần làm rõ những nội dung sau:

a) Sự cần thiết của việc thành lập các Khu kinh tế ở nước ta;

b) Đối với nước ta, cần có bao nhiêu loại hình Khu kinh tế;

c) Sự khác nhau cơ bản để phân loại các Khu kinh tế (tiêu chí của từng loại);

d) Cơ chế, chính sách chung, chính sách riêng áp dụng đối với các loại hình Khu kinh tế;

đ) Lộ trình phát triển đối với từng loại hình Khu kinh tế;

e) Phân cấp quản lý Khu kinh tế;

g) Những nội dung cần thiết khác.

2. Đề nghị thành lập mới Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu của các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Long An sẽ được Thủ tướng xem xét, quyết định sau khi phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển các Khu kinh tế đến năm 2020.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN,

  vụ CN, vụ DP, Website của CP;
- Lưu: VT, KTTH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6192/VPCP-KTTH ngày 26/10/2006 của Văn phòng Chính phủ về việc quy hoạch phát triển các khu kinh tế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.391

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!