Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6187/BKHĐT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Đỗ Nhất Hoàng
Ngày ban hành: 29/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6187/BKHĐT-ĐTNN
V/v trả lời kiến nghị của bà Lê Thị Bích - thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Bà Lê Thị Bích
(Tầng 2 số 2 ngõ 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 6681/VPCP-ĐMDN ngày 29/7/2019 của Văn phòng Chính phủ đề nghị trả lời kiến nghị của bà Lê Thị Bích về điều kiện, thủ tục chuyển đổi trường phổ thông và trường cao đẳng 100% vốn Việt Nam thành trường 100% vốn nước ngoài thông qua hình thức mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế. Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Điều kiện, thủ tục mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

Điều kiện để Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế được quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Đầu tư 2014.

Thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 26 Luật Đầu tư 2014khoản 3 Điều 46 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Khoản 1 Điều 46 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định, Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Theo quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, hoạt động của cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam, phân hiệu cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài thuộc Danh mục ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện. Do đó, sau khi chuyển thành trường 100% vốn nước ngoài, cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và đại học phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và các văn bản pháp luật có liên quan. Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014, Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp, Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Về các thủ tục liên quan tới thành lập trường và cấp giấy phép hoạt động của Trường, đề nghị Bà liên hệ với Bộ Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn cụ thể.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về vấn đề Bà quan tâm./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (để phối hợp);
- Phòng TM&CN Việt Nam (để phi hợp);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để phối hợp);
- Lưu VT, ĐTNN.NA

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6187/BKHĐT-ĐTNN ngày 29/08/2019 về điều kiện, thủ tục chuyển đổi trường phổ thông và trường cao đẳng 100% vốn Việt Nam thành trường 100% vốn nước ngoài thông qua hình thức mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.481

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249